נתיב השלבים, גבעתיים

Netiv hashlavim 8  Givatym 1c
Netiv hashlavim 8  Givatym 2c