PRE

SALE

 פרדסיה הצעירה

  דירות גן ענקיות  

  דירות גג פנטהאוז  

 החל מ 1,960,000 בלבד 

ההרשמה עד 21.2.2016

© 2013 by Keren Arim. Created by pazinteractive.com

קרן ערים | טלפון: 09-7609996 | פקס: 09-7609991| כתובת: המלאכה 5, בניין עוגן, נתניה